Профилактични прегледи през бременността

Профилактични прегледи през бременността

Профилактични прегледи през бременността
Бременните и родилките до 42 дена след раждането подлежат на профилактични прегледи и изследвания, осъществявани на диспансерен принцип.
Профилактичните прегледи на бременните се извършват от специалист по акушерство и гинекология или от личния лекар по желание на бременната.
Профилактичните прегледи при бременни с повишен риск се осъществяват от специалист по акушерство и гинекология.

При първото посещение при вашия акушер-гинеколог, когато той/тя установи, че сте бременна ще снеме анамнеза за наличието на рискови фактори за бременността ви:
– възраст- над 35 години или под 18 години
– придружаващи заболявания- артериална хипертония, захарен диабет, заболявания на черния дроб и бъбреците и други
– усложнения при предишна бременност
– вредни навици- злоупотреба с алкохол, тютюнопушене, употреба на наркотици и други
– професионални вредности и други

Вашият акушер-гинеколог ще определи вероятния ви термин на раждане.
При всяко заболяване, възникнало в хода на бременността, вашия лекар може да ви даде направление за консултация със съответен лекар-специалист.
Профилактичните прегледи се провеждат веднъж през първия триместър на бременността, по веднъж през всеки следващ лунарен месец и по два пъти през IХ-я и Х-я лунарен месец. Вашият лекар ще измерва артериалното ви кръвно налягане, ще следи телесната ви маса, ще отбележи ръста ви и ще изчисли размера на таза ви- т.нар. външна пелвиметрия.
Профилактиката по време на бременността включва и снемане на гинекологичен статус от вашия лекар при първото посещение, през IV-я лунарен месец и по преценка през следващите месеци на бременността.

При първото ви посещение при вашия лекар ще ви бъдат пуснати изследвания за определяне на кръвната група и Rh–фактор, изследване на кръв (хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, СУЕ, MCV, MCH, кръвна захар), изследване за сифилис и хепатит В (HbS Ag), изследване за СПИН (ако сте съгласна), изследване на урина (седимент). Изследване на кръв и урина се прави и по веднъж през V-я и VIII-я лунарен месец на бременността, както и допълнително по преценка на вашия лекар.
Други профилактични изследвания, които ще ви бъдат назначени от вашия акушер-гинеколог при първото ви посещение по време на бременността е вземане на онкопрофилактична цитонамазка и влагалищен секрет за микробиологично изследване. Влагалищен секрет ще ви бъде взет профилактично и през IХ-ти лунарен месец на бременността.
По време на бременността ви се полагат ехография на плода- един път през първия триместър и един път между 16 и 20 гестационна седмица.

Вашият акушер-гинеколог ще регистрира сърдечната дейност на плода по веднъж месечно след петия лунарен месец и по два пъти през деветия и десетия лунарен месец.
При жени над 35 годишна възраст, освен посочените изследвания се прави и пренатална диагноза от акушер-гинеколог и при нужда от генетик: две допълнителни ехографии през бременността и серумен скрининг за алфа-фетопротеин и свободен бета- ЧХГ от 15-19 г.с. за оценка на риска от синдрома на Даун и дефекти на невралната тръба.
При жени под 20 годишна възраст се прави допълнително изследване за хламидия и една допълнителна ехография от 28-32 г.с.
При бременност с друг риск- затлъстяване, недохранване, фамилна обремененост, предишна проблемна бременност, проблеми от социално естество и други се прави допълнителна ехография в 28-32 г.с., консултации с други специалисти, изследване за токсоплазмоза (при жени със спонтанни аборти и мъртвораждане), серологично изследване за рубеола при данни за контакт с болен от рубеола до VII-я лунарен месец на бременността.
Подробна информация за всички профилактични прегледи има в НАРЕДБА № 39 от 16.11.2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията на бременните, която е издадена от министерството на здравеопазването.

Източник: framar.bg

Leave a Reply