Какво представлява ултразвуковото изследване?

Какво представлява ултразвуковото изследване?

Ултразвуковото изследване представлява преминаване на високочестотни звукови вълни през корема и матката. Те се отразяват от плода и тяхната промяна се анализира и трансформира от компютъра във вид на образ, който представя движенията и позицията на бебето. По-плътните тъкани, като костите, дават по-големи отклонения на звуковата вълна и на екрана се виждат бели. Меките тъкани са сиви, а течностите, като амниотичната – тази, в която лежи бебето, не отразяват звуковата вълна и затова на екрана те са черни. Контрастът между тези различни степени на бяло, сиво и черно позволява на специалиста да анализира образа и да проследява развитие на бебето, както и ранното откриване на вродени аномалии на плода.

Leave a Reply