<li style=БЕЗПЛАТНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ">

 • БЕЗПЛАТНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
 • ГАРАНТИРАНИ ОТ НЗОК
  по договор № 020241 с д-р Георгиев срещу  съответния „тип направление” от ОПЛ или специалист  + потреб. такса, с изключение на  освободените  ЗЗОЛ.

  • Абдоминална 2D ехография
  • Трансвагинална 2D ехография
  • Профилактични прегледи,/планови-ОПЛ/
  • Консултативни гинекологични прегледи
  • Регистрация и диспансерно наблюдение
  • Наблюдение върху протичането на нормална бременност и бременност с риск
  • Профилактични прегледи при жени с повишен риск от злокачествени заболявания на маточната шийка по програма ”рискови групи”
  • Консултативни прегледи преди поставяне на противозачатъчни  „спирали”
  • Поставяне на маточни и вагинални песари за корекция на статични проблеми
  • Не оперативно отстраняване на вътрематочни противозачатъчни средства,/спирали / и вл.гривни.*
  • Поставяне или екстракция на влагалищна тампонада
  • Поставяне на медикаменти във влагалището и химическа коагулация*
  • Отстраняване на чуждо тяло от влагалище
  • Полипектомия с хистология на биологичния материал*
  • Вземане на материал за цитологично изследване
  • Вземане на материал за бактериологично изследване
  • Пробна ексцизия на материал от влагалищна стена или шийка*
  • Инфилтрационна аналгезия, /упойка/
  • Външно изследване и обучение за самоизследване на млечни жлези
  • Адхезиолиза на влагалище и налагане на кръвоспиращ шев*
  • Експертиза за сексуално насилие *
  • Въвеждане, промиване и смяна на уретрален катетър
  • Обработка на оперативна рана и отстраняване на хирургични материали, /шевове/ *
  • Лечебна влагалищна промивка
  • Медицинско освидетелстване, медицинска бележка, медиц. удостоверение*
  • Експертиза на трудоспособност с издаване на болничен лист до 14 дни.
  • Подготовка на документи за ЛКК